ประเภทงานบริการ

การตอกเสาเข็มพืดและรื้อถอน

การติดตั้งและรื้อถอนสะพานชั่วคราว

การติดตั้งและรื้อถอนค้ำยัน

งานขุด

การอัดแรงในค้ำยัน

เกร้าท์ติ้ง

วัสดุ

กำแพงพืดเหล็ก

เหล็กรูปพรรณ ตัว H

แผ่นเหล็ก

เครื่องจักร และ อุปกรณ์

Backhoe with Telescopic Arm

Silent Piler

Backhoe with Vibro Hammer