เราทำอะไร

บริษัท อัลเท็มเทค จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญในงานระบบป้องกันดินพัง ที่ประกอบด้วย เสาเข็มพืดเหล็ก ระบบค้ำยัน สะพานชั่วคราว และงานขุดดิน เราให้บริการด้านวิศวกรรมสำหรับงานระบบป้องกันดินพังแบบครบวงจรตั้งแต่ การคำนวณออกแบบ การวางแผนโครงการ และการก่อสร้าง ด้วยการรวบรวมทักษะความรู้ผนวกกับการทำงานที่เป็นเลิศ เราจึงเป็นหนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาระบบป้องกันดินพังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย

ความสำเร็จอันยาวนานของบริษัทก่อเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน และระบบประกันคุณภาพของการบริหารแบบมืออาชีพ นอกจากนี้บุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ของเรายังได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในองค์กรประกอบด้วยบุคลากรระดับหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มามากกว่า 20 ปี

ในบรรดาโครงการก่อสร้างกว่า 900 โครงการที่ผ่านมา เรามีความภูมิใจที่เราสามารถจัดการระบบป้องกันดินพังกับงานขุดดินมากกว่าหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรในโครงการเดียว และนี่คืออาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

0
ประสบการณ์
0+
โครงการ
0
ทีมผู้เชี่ยวชาญ
0+
ทีมงาน

กรรมการของเรา

คุณวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการ

ฐานรากลึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการประสบความสำเร็จของโครงการขนาดใหญ่ในแง่ของความแข็งแรงและความปลอดภัย ระบบป้องกันดินพังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้มั่นใจถึงความสำเร็จของงานที่ซับซ้อนนี้ เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของผู้รับเหมางานระบบป้องกันดินพังในประเทศไทยที่ส่งมอบโครงการที่มีชื่อเสียงมากกว่า 900 โครงการ

คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์

นอกเหนือจากความท้าทายที่จะรักษาไว้ซึ่งความสามารถของเราในตลาดวงการก่อสร้างที่มีการแข่งขันสูง เราเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและการแบ่งปันมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา ในฐานะ บจก. อัลเท็มเทค เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะเป็นองค์กรที่ใส่ใจหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านมาตรการ 3Rs คือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse)  และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สำหรับทรัพยากรของเราตลอดการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด