About altem tech

This author has not yet filled in any details.
So far altem tech has created 8 blog entries.

บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ต้านภัยโควิด-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 คุณวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บจก.อัลเท็มเทค ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำเครื่องช่วยหายใจ Vela Plus  มูลค่า 420,000 บาท ไปส่งมอบบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง กับ มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยมี ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมในการส่งมอบ และมี นาวาเอก สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

By |2021-06-07T14:58:39+07:00มิถุนายน 7th, 2021|Uncategorized @th|0 Comments

สัมนาการวิเคราะห์ ออกแบบ และก่อสร้างด้านวิศวกรรมปฐพี

บจก.ฤทธา จัดการอบรม สัมนาการวิเคราะห์ ออกแบบ และก่อสร้างด้านวิศวกรรมปฐพี ให้แก่วิศวกรจำนวนกว่า 80 ท่าน โดยเชิญ รศ.ดร. วันชัย เทพรักษ์ มาบรรยายในภาคทฤษฎีของการวิเคราะห์ออกแบบ เริ่มตั้งแต่งานเสาเข็มเจาะ ไปจนถึงระบบป้องกันดินพังในงานขุด และเรื่องระดับน้ำใต้ดินกับการก่อสร้าง โดยภาคปฏิบัติ คุณวิษณุ วิวัฒนประเสริฐ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของประสบการณ์งานขุดลึกในรูปแบบต่างๆ เช่น งานขุดในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ, งานขุดในชั้นทราย ที่จ.ชลบุรี และงานขุดบริเวณที่มีการรื้อถอนโครงสร้างเก่า รวมไปถึงการเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะทางให้งานก่อสร้างใต้ดินสำเร็จลุล่วงด้วยดี ภายหลังการบรรยายได้มีช่วงเสวนาระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม

By |2020-08-27T08:26:48+07:00สิงหาคม 26th, 2020|Uncategorized @th|0 Comments

งานสัมนาการใช้ Steel sheet-pile (มจธ.)

คณะกรรมการของสมาคมเทคโนโลยีการกด (International Press-in Association, IPA) ร่วมมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดงานสัมนาในหัวข้อเกี่ยวกับกำแพงพืดเหล็ก (sheet-pile) และเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่นนำโดย Prof. Jun OTANI ประธานสมาคม IPA (Kumamoto University), Prof. Tatsunori MATSUMOTO (Kanazawa University), Prof. Kiyonobu KASAMA (Tokyo Institute of Technology) และอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชน Dr. Shinji TAENAKA จากบริษัท Nippon Steel (Japan) ร่วมนำเสนอกรณีศึกษางานกำแพงพืดเหล็กในประเทศญี่ปุ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กำแพงพืดเหล็กแบบฝังบางส่วน บ.อัลเท็มเทค ได้รับเกียรติไปเป็นผู้บรรยายในส่วนของการใช้เข็มพืดเหล็กในประเทศไทย คุณวิษณุ วิวัฒนประเสริฐ ได้นำโครงการสำคัญโดยเฉพาะงานที่ติดตั้งเข็มพืดเหล็กด้วย Silent piler มานำเสนอ อาทิ งานระบบป้องกันดินพังของงานขุดสำหรับอาคารสูง งานกำแพงป้องกันน้ำท่วม [...]

By |2020-08-27T13:53:12+07:00สิงหาคม 24th, 2020|Uncategorized @th|0 Comments

อบรมงานระบบป้องกันดินพัง (หมอชิตคอมเพล็กซ์)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 บจก. อัลเอ็มเทค ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการจัดการอบรม หัวข้อระบบป้องกันดินพัง ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานหมอชิต คอมเพล็กซ์ มีความรู้และความเข้าใจในงานก่อสร้างใต้ดิน คณะผู้บรรยายนำโดยกรรมการผู้จัดการ คุณวิษณุ วิวัฒนประเสริฐ เล่าถึงข้อมูลงานบริการของบริษัทรวมถึงโครงการที่น่าสนใจ และบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับกำแพงกันดินและระบบป้องกันดินพัง คุณนิรันดร นะตะ (ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค) เสริมการบรรยายเรื่องขั้นตอนการออกแบบและทฤษฎีเบื้องต้น ในส่วนของภาคปฏิบัติ ดร.ศิริวรรณ ไวยชิตา ได้บรรยายเรื่องข้อควรตระหนัก และมาตรป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาสำหรับงานโครงสร้างใต้ดิน ส่วนสุดท้ายของการอบรม ทีมงานได้นำเสนองานระบบป้องกันดินพังงานใต้ดินของโครงการต่อผู้เข้าร่วมการอบรม รวมถึงที่ปรึกษาโครงการฯ สุดท้ายนี้พวกเราในนาม บจก.อัลเท็มเทค สัญญาว่าจะส่งมอบงานที่มีคุณภาพพร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง

By |2020-08-20T09:59:06+07:00สิงหาคม 20th, 2020|Uncategorized @th|0 Comments